Bijeenkomst recreatieve sector

Op 8 mei vond er een bijeenkomst plaats voor ondernemers uit de recreatieve sector. Hieronder een kort verslag

Stand van zaken:

De voorbereiding voor aanleg van glasvezel is in een vergevorderd stadium:

  • De  lijst van eventueel aan te sluiten ‘witte adressen’ is definitief.
  • Het technisch ontwerp, het werkuitvoeringsplan en de definitieve begroting worden op dit moment vastgesteld.
  • Het overleg met mogelijke providers over prijzen en de te leveren dienstenpaketten zal begin juni afgerond zijn.
  • In juni start de marketingcampagne door Buro Rietveld van MABIN i.s.m. de stichting
  • 1 september start de inschrijvingsperiode voor glasvezel. Zodra 50% van de huishoudens meedoet, wordt begonnen met de aanleg

Wat betekent dit voor (recreatieve) ondernemers?

  • Voor ondernemers op een industrieterrein met meer dan 40 bedrijven wordt na de wervingscampagne voor huishoudens een apart traject gestart.
  • Recreatieve ondernemers zitten niet op industrieterreinen en worden daarom in dezelfde aanlegperiode meegenomen als particuliere witte adressen. Dit geldt ook voor andere ondernemers buiten de industrieterreinen
  • Voor ondernemers is maatwerk mogelijk. Degenen die hierover advies wensen kunnen contact opnemen met de Stichting Snel Internet Westerwolde & Stadskanaal.

 

Het overleg is door ieder der aanwezigen als zeer plezierig en informatief ervaren. Men kijkt reikhalzend uit naar de dag waarop de schop de grond ingaat voor het glasvezelnet.