Bijeenkomst recreatieve sector

Op 8 mei vond er een bijeenkomst plaats voor ondernemers uit de recreatieve sector. Hieronder een kort verslag

Stand van zaken:

De voorbereiding voor aanleg van glasvezel is in een vergevorderd stadium:

  • De  lijst van eventueel aan te sluiten ‘witte adressen’ is definitief.
  • Het technisch ontwerp, het werkuitvoeringsplan en de definitieve begroting worden op dit moment vastgesteld.
  • Het overleg met mogelijke providers over prijzen en de te leveren dienstenpaketten zal begin juni afgerond zijn.
  • In juni start de marketingcampagne door Buro Rietveld van MABIN i.s.m. de stichting
  • 1 september start de inschrijvingsperiode voor glasvezel. Zodra 50% van de huishoudens meedoet, wordt begonnen met de aanleg

Wat betekent dit voor (recreatieve) ondernemers?

  • Voor ondernemers op een industrieterrein met meer dan 40 bedrijven wordt na de wervingscampagne voor huishoudens een apart traject gestart.
  • Recreatieve ondernemers zitten niet op industrieterreinen en worden daarom in dezelfde aanlegperiode meegenomen als particuliere witte adressen. Dit geldt ook voor andere ondernemers buiten de industrieterreinen
  • Voor ondernemers is maatwerk mogelijk. Degenen die hierover advies wensen kunnen contact opnemen met de Stichting Snel Internet Westerwolde & Stadskanaal.

 

Het overleg is door ieder der aanwezigen als zeer plezierig en informatief ervaren. Men kijkt reikhalzend uit naar de dag waarop de schop de grond ingaat voor het glasvezelnet.

deel deze pagina opShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone